ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสู่ความเป็นเลิศ ปรัชญา บูรณาการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยสามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล
สถิติผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้60
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้502
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว394
mod_vvisit_counterเดือนนี้502
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1539
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด32795

We have: 1 guests online
IP ของคุณ: 54.145.181.230
 , 
วันที่: 07 มี.ค., 2015
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.เมธี บำรุงราชหิรัณย์

ดร.พรกมล ระหาญนอก
ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ดร.สมยงค์ สีขาว
อ.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ อ.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
อ.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ อ.นครินทร์ ปรีชา
อ.สุชาดา พรหมโคตร อ.สุทธิชาญ อุ่นทะวงษ์
ผศ.ธีระพร เหลืองบุตรนาค ดร.มธุรส ชลามาตย์
ผศ.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง อ.กีรติ ภูมิผักแว่น
อ.จรินทร์ ย่นพันธ์ อ.ณัชชา เจริญรุ่งเรือง
อ.ธนัญชัย บุญหนัก อ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์
อ.ปิยะพงษ์ ชุมศรี อ.วิรยา ภูมิผักแว่น
อ.อรทัย ปานเพชร
อ.สุจิตรา มังคละไชยา อ.อิทธิชัย อินลุเพท
อ.วีรานนท์ ไชยอุดม อ.วีณา พรหมเทศ
อ.รัชมาศ สุรินทร์ อ.ดุลดนัย วันธงชัย
อ.จิตราภา คนฉลาด
ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค ผศ.วิชัย เติมสายทอง
ผศ.สมถวิล รุ่งศิรินันทพร ผศ.สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
อ.มาริษา ภิรมย์แทน

ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ ผศ.ศักดินาภรณ์ นันที
ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ อ.มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
อ.วัลลภ ขุนทำนาย อ.มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
ดร.ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร ผศ.ศราวุฒิ ม่วงศรี
อ.สว่าง กุลวงษ์
อ.สุธาสินี ครุฑกะ
ดร.สุพรรณี ศรีปัญญากร ผศ.จิตติมา พีรกมล
ผศ.ทัศนี วิฑูธีรศานต์ ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง
อ.เกษร น้อยนาง ดร.สุภาวดี สำราญ
ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
ผศ.โสภา ธงศิลา
ผศ.ดร.อร่ามศรี ชูศรี ผศ.วรพจน์ อาษารัฐ
อ.จตุรงค์ สว่างวงศ์ อ.นพพร แก้วมาก
อ.มนัสวี บุราณศรี อ.ยรรยง พานเพ็ง
อ.รวิภาส สุวรรณพัฒน์ อ.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
อ.วรายศ หล้าหา อ.วิชัย เพียรกสิกรรม
อ.วิสิฐ วงษ์เขียว อ.ศุภกร โกมาสถิตย์
อ.สุรชัย ชินพีระเสถียร อ.อาทิตย์ ปัญญาคำ
อ.เพสยันดร์ ทิพรส